De Monitor Brede Welvaart

[video: https://www.cbs.nl//en-gb/video/c972bc513b9e4b19a104bdea881089a7]

Het cijfer over de economische groei zegt niet alles over hoe we er voor staan in Nederland. Daarom heeft het CBS op verzoek van de Tweede Kamer de Monitor Brede Welvaart ontwikkeld. CBS-onderzoeker Jan Pieter Smits legt uit wat we daarmee kunnen zeggen ove rwelvaart in Nederland nu, later en elders in de wereld