Digitale veiligheid en criminaliteit

[video: https://www.cbs.nl//en-gb/video/581e79ddc93b45179c5afd4dca1840b6]

Hoeveel mensen werden slachtoffer van cybercrime? CBS-redactiechef Dick ter Steege vat de resulaten van pilotonderzoek 'Digitale Veiligheid en Criminaliteit' samen.