[video: https://www.cbs.nl//en-gb/video/377aec56d7374d63bee5f64528b4ce5a]

Urban Data Center

CBS directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi en de CIOvan de Gemeente Den Haag Marijn Fraanje over het belang van data voor beleid