Bevolkingsontwikkeling

[video: https://www.cbs.nl/en-gb/video/24b402c3aea249cdbd69f43bbb398b68]

In de eerste drie kwartalen van 2018 kwamen er in Nederland 81 duizend inwoners bij. Dit is vergelijkbaar met de bevolkingsgroei in dezelfde periode van vorig jaar. De groei wordt vooral bepaald door buitenlandse migratie, vooral uit Europa. Lees meer op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/44/aantal-immigranten-en-emigranten-ook-in-2018-hoog