Armoede en sociale uitsluiting

[video: https://www.cbs.nl//en-gb/video/18cbfdfe872047aeaab6a736fe734e41]

Heeft de economische groei ook gezorgd voor een positieve ontwikkeling voor mensen die onder de armoedegrens leven? Peter Hein van Mulligen geeft een toelichting.