Oosterschelde

The water between Oosterscheldekering, Grevelingendam, Philipsdam and Oesterdam.