Bewegen!

[video: https://www.cbs.nl/en-gb/video/dc7453256cfb4ce18f7ef362a0a65c18]

Voldoen Nederlanders aan de bewegingsnorm? CBS-onderzoeker Tanja Traag vertelt hoe we er voor staan