Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank, januari 2023

Groep mensen wandelen naar het werk
© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Culturele diversiteit onder werknemers van De Nederlandsche Bank, januari 2023.

Op verzoek van de minister biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent heeft De Nederlandsche Bank het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie te bepalen, in zowel de voormalige indeling naar migratieachtergrond als de nieuwe indeling naar herkomstland. Daarbij zijn uitkomsten voor de voormalige indeling naar migratieachtergrond alleen op organisatieniveau om onthulling van individuele werknemers te voorkomen door publicatie van cijfers in zowel de voormalige als de nieuwe herkomstindeling.

In het artikel over de nieuwe indeling naar herkomstland en de verschillen ten opzichte van de voormalige indeling naar migratieachtergrond hierover meer informatie.