Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050

Prognose van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, voor de jaren 2022-2050.

Het CBS heeft een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt voor de gemeenten van Caribisch Nederland voor de periode 2022-2050. In deze notitie worden de belangrijkste resultaten en verschillen ten opzichte van de vorige prognose uiteengezet.

Bekostigd door: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.