Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio

Per verslagjaar 2015-2020 is het aantal dagen opgeteld dat er jeugdzorg is verstrekt. Dit totaal is uitgesplitst naar de gemeenten en jeugdregio’s en naar de hulptypen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en de binnen deze typen onderscheiden hulpvormen.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS twee maal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VWS deze tabel samengesteld over de duur van de jeugdzorg per hulpvorm per regio over de jaren 2015-2020.