Heroverweging en bijstelling schooladvies, 2016-2018

Tabellen en grafieken over de heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies van kinderen in groep 8 in vijf gemeenten, met uitsplitsingen naar het opleidingsniveau van de ouders.
Op verzoek van de gemeentes Groningen en Eindhoven heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek tabellen en grafieken samengesteld over het advies voor een schooltype voortgezet onderwijs (VO) aan kinderen in groep 8 van het basisonderwijs. Specifiek wordt gekeken naar de heroverwegingen en bijstellingen van dit advies op basis van een verschil tussen het voorlopige advies van de leerkracht (schooladvies) en het toetsadvies. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar opleidingsniveau van de ouders.
De resultaten zijn samengesteld voor de gemeentes Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Almere en Eindhoven, en de rest van Nederland.