6 procent werknemers in 2019 in contact met mogelijke besmettingen

Laborant doet fecesanalyses in het laboratorium
© Hollandse Hoogte / Evert van Moort
Laboranten kwamen in 2019 het meest van alle werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal, gevolgd door medisch praktijkassistenten, gespecialiseerd verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en artsen. Ook in de periode 2014-2018 kwamen deze vijf beroepsgroepen het meest in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materialen. In totaal kwam 6 procent van de werknemers vaak of altijd in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die het CBS samen met TNO uitvoert. Hoeveel werknemers tijdens de coronacrisis in contact komen met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal is niet bekend.

De NEA is een internetenquête onder werknemers waaraan in 2019 ruim 58 duizend werknemers meededen. In de enquête wordt onder andere gevraagd of werknemers in contact komen met  mogelijk besmettelijke personen, dieren of materiaal. De antwoordmogelijkheden zijn: nooit, soms, vaak, altijd. Het is op grond van de beschikbare informatie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen mogelijk contact met respectievelijk mensen, dieren en materiaal.

Vaak of altijd contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal, 2019
BeroepsgroepVaak of altijd contact (% werknemers van 15 tot 75 jaar)
Top 25 beroepsgroepen 1)
Laboranten43,6
Medisch praktijkassistenten36,1
Gespecialiseerd verpleegkundigen33,6
Verpleegkundigen (mbo)32,1
Artsen29,9
Apothekersassistenten25,2
Verleners van overige persoonlijke diensten23,7
Reisbegeleiders17,7
Verzorgenden16,5
Leidsters kinderopvang en
onderwijsassistenten
16,5
Politie en brandweer14,8
Buschauffeurs en trambestuurders13,5
Beveiligingspersoneel12,3
Fysiotherapeuten12,3
Medisch vakspecialisten11,1
Kassamedewerkers9,9
Sociaal werkers, groeps- en
woonbegeleiders
9,6
Sportinstructeurs9,1
Docenten algemene vakken
secundair onderwijs
9
Leerkrachten basisonderwijs8,8
Kappers en schoonheidsspecialisten8,7
Chauffeurs auto s, taxi s en bestelwagens8,6
Docenten beroepsgerichte vakken
secundair onderwijs
7,7
Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers7,1
Militaire beroepen7,1
Bron: CBS, TNO
1) Exclusief beroepsgroepen waarover onvoldoende betrouwbare cijfers zijn.

Ruim 4 op de 10 laboranten gaven in 2019 aan vaak of altijd in contact te komen met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal. Van de medisch praktijkassistenten antwoordde 36 procent dit en van de gespecialiseerd verpleegkundigen 34 procent. Behalve werknemers in zorg- en welzijnsberoepen gaven ook verleners van overige persoonlijke diensten relatief vaak aan in contact te komen met mogelijke besmettingen. Tot deze beroepsgroep behoren onder andere dierverzorgers, uitvaartmedewerkers, rijinstructeurs en persoonlijke assistenten. Over deze afzonderlijke beroepen kunnen geen betrouwbare jaarcijfers samengesteld worden. Voor dierverzorgers en uitvaartmedewerkers kan wel een gemiddelde over 2014/2019 gegeven worden. Gemiddeld in die periode gaf 30 procent van de dierverzorgers en 13 procent van de uitvaartmedewerkers aan vaak of altijd in contact te komen mogelijk besmette personen, dieren of materiaal.