Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050

© Mega D Youth Foundation
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends beschrijft de nieuwe prognose van de verwachte bevolkingsontwikkeling op Caribisch Nederland voor de periode 2019–2050.
Op 10 oktober 2010 werden Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland. Sindsdien is de geregistreerde bevolking van Bonaire met ruim een kwart gegroeid, op Saba licht toegenomen en op Sint Eustatius licht gedaald. Op alle drie de eilanden was in deze periode de buitenlandse migratie de belangrijkste component van bevolkingsontwikkeling. Volgens de nieuwe bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland zal het inwonertal voor de drie eilanden tot 2045 met 21 procent groeien om daarna tot stilstand te komen. Vooral Bonaire zal naar verwachting sterk vergrijzen.