Verdere krimp goederenproducenten

De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het vierde kwartaal van 2012 met 1,3 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2012 kromp de goederenproductie met 2,0 procent.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Bouwproductie daalt het hardst

Bij de bouw daalde de productie in het vierde kwartaal van 2012 met 8,4 procent. In totaal is de bouw in 2012 ook met 8,4 procent gekrompen. De industrie groeide met 0,1 procent vergeleken met een jaar eerder. De chemische en farmaceutische industrie groeiden nog wel fors, maar de andere takken van de industrie krompen. De delfstoffenwinning groeide in het vierde kwartaal met 3,2 procent. Dit kwam door een verhoogde afzet van aardgas aan het buitenland en in mindere mate aan Nederlandse consumenten.

De goederenproducenten waren verantwoordelijk voor 0,3 procentpunt van de totale krimp van het bbp. Vooral de bijdrage van de bouw was met -0,4 procentpunt sterk negatief. De delfstoffenwinning en de chemische en farmaceutische industrie leverden met respectievelijk 0,1 procent en 0,2 procent een positieve bijdrage.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.