Herkomstland van werknemers in Nederland

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Herkomstland van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon 2021
In het kader van de Barometer culturele diversiteit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd een benchmark op te zetten, die organisaties kunnen gebruiken om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie mee te vergelijken. Deze tabel bevat herkomstgegevens van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon.