AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2021

Icoon met mensen en een gezondheid en welzijn teken
Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat per jaar jeugdzorg in natura ontvangt. De tabel is op enige punten een verbijzondering / uitbreiding van de StatLine tabellen ''Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken (2015-2020)" en “Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken (2021). Indien niet anders vermeld zijn de beschreven definities en methoden ook van toepassing op deze tabel.
In deze tabellen wordt het aantal jongeren gesplitst naar leeftijd en geslacht (Tabel 1), RegioPlus-Arbeidsmarktregio (Tabel 2) en Zorgkantoorplus-regio (Tabel 3). In de tabel over leeftijd wijkt het label van de hoogste leeftijdscategorie af van StatLine. In de tabellen naar regio worden bestaande cijfers naar gemeente geaggregeerd; hierbij wordt de gemeente van het laatst beschikbare traject in het betreffende jaar gebruikt voor de regionalisering.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee. Tevens is het in deze tabel niet mogelijk dat een jongere twee gelijkvormige trajecten in een jaar heeft bij verschillende gemeentes; in dit geval wordt de regionale indeling behorend bij de gemeente met het meest recente traject getoond

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). De indeling naar Zorgkantoorplus-Regio is aangeleverd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sluit niet aan bij de reguliere zorgkantoor indeling die het CBS hanteert voor haar statistieken. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.