Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2021, op basis van voorlopige cijfers.

Er zijn 7 tabbladen:

Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar GGD-regio.
Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar gemeente.
Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd.
Tabel 5 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruik en leeftijd.
Tabel 6 bevat het waargenomen aantal overledenen, het verwachte aantal overledenen en de oversterfte, naar diverse kenmerken.
Tabel 7 bevat de periode-levensverwachting.