Energieverbruik hotels, 2018

Deze tabellenset geeft inzicht in het energieverbruik van hotels in 2018 in Nederland op regionaal niveau. Ook wordt inzicht gegeven in kentallen per m2 gebruiksoppervlak, die gebruikt kunnen worden om het energieverbruik van hotels te monitoren en te benchmarken.
Deze tabellenset is gemaakt door het Data Center Toerisme (DCT).