Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2019

Rugzakjes van kinderen in opvang aan de muur
© ANP
Tabellen over 64 gemeenten met gebruik van en recht op kinderopvang in 2019, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

De gegevens zijn gepresenteerd in aantal formele kinderopvanguren, aantal kinderen en aantal huishoudens met kinderopvang. De gegevens zijn gesplitst naar wijk, buurt, soort opvang en kenmerken van de aanvragers en kinderen. Bekostigd door: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).

De tabellen over het recht op kinderopvangtoeslag is elektronische beschikbaar gesteld via de CBS-website. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de herziene versie is in tabel 4a de kolom over ‘huishoudens met minimaal één kind tussen de 0 en 4 jaar’ en de kolom over ‘huishoudens met minimaal één kind tussen de 2,5 en 4 jaar’ aangepast.