Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2019-2020

Mensen in een winkelstraat
© Hollandse Hoogte / Co de Kruijf
Bevolking en levendgeborenen per gemeente, wijk, buurt en PC5, 2019-2020

Tabellen over de bevolking op 1 januari 2020 en het aantal levendgeborenen in 2019 naar gemeente, wijk, buurt en PC5. De cijfers over bevolking zijn uitgesplitst naar losse leeftijden en geslacht. De cijfers over levendgeborenen zijn gesplitst naar leeftijdsklassen (5-jaars klassen) van de moeder.

Bekostigd door: Verus