SIB-gebruikers: bereik en prestaties. Een beschrijvende analyse

Het rapport betreft een beschrijvende analyse van de belangrijkste demografische kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van het instrument Starters International Business (SIB). Dit onderzoek bouwt voort op de voorstudie met een eerste beeld van de internationale handel in goederen en diensten van de gebruikers van de SIB, gepubliceerd in april 2019 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In het kader van een bredere evaluatie van het instrument Starters International Business heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het CBS gevraagd om een beschrijvende analyse van de gebruikers van de verschillende SIB-vouchers en hun internationale activiteiten te maken. Die activiteiten kunnen bestaan uit de import en export van goederen en diensten en uit directe buitenlandse investeringen.

Deze studie schetst de belangrijkste demografische kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van de SIB-instrumenten. Het betreft kenmerken zoals de verdeling van SIB-gebruikers naar bedrijfstak, grootteklasse in termen van werkzame personen, leeftijd en de regio waar de hoofdvestiging van het bedrijf is gevestigd. Ook schetsen we een beeld van de ondernemers achter deze bedrijven. Daarnaast komt de waardeontwikkeling van de goederen-, dienstenhandel en directe buitenlandse investeringen van de SIB-deelnemers aan bod.