Psychische gezondheid per GGD regio

Prevalentie van als 'psychisch ongezond' gedefinieerde personen per GGD regio.
Percentage psychisch ongezonde personen per GGD regio. Voor de Staat van Volksgezondheid en Zorg.