Kinderen met kans op armoede, 2011-2015

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden, naar gemeente, wijk en buurt, 2011-2015.

Thuiswonende kinderen van 0 t/m 20 jaar naar al dan niet laag huishoudensinkomen naar leeftijdsklasse per gemeente, wijk en buurt (gemeentelijke indeling 2017), 2011-2015.
Thuiswonende kinderen van 0 t/m 20 jaar naar al dan niet laag huishoudensinkomen naar voornaamste inkomensbron van het huishouden per gemeente, wijk en buurt (gemeentelijke indeling 2017), 2011-2015.
Thuiswonende kinderen van 0 t/m 20 jaar naar al dan niet laag huishoudensinkomen naar leeftijdsklasse naar voornaamste inkomensbron van het huishouden, 2011-2015.
Zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar naar al dan niet laag huishoudensinkomen naar voornaamste inkomensbron van het huishouden, 2011-2015.

Opdrachtgever: Nationaal Fonds Kinderhulp.

Downloads