Na een project of een aansluitend traject: Wat is de arbeidsmarktpositie van deelnemers na ESF?, Resultaatmeting van het Europees Sociaal Fonds

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van deelnemers na afloop van een ESF project of traject volgend op een ESF-project. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).