Arbeidsmarktsituatie van allochtonen

Deze tabellenset is als maatwerk gemaakt op verzoek van FORUM (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling).
De tabellen zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Het zijn jaar- en kwartaalcijfers die beschikbaar zijn voor 2008, 2009 en 2010. Het gaat om de volgende gegevens:

Tabel 1. Personen van 15 tot 65 jaar naar arbeidspositie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, provincie, herkomst en kwartaal

Tabel 2. Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar naar sbi93 (letter), herkomst en kwartaal

Tabel 3. Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar naar sbi93, herkomst, Provincie en kwartaal

Tabel 4. Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar naar beroepsniveau, herkomst, opleidingsniveau en kwartaal

Tabel 5. Personen van 15 tot 65 jaar naar arbeidspositie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, geslacht, leeftijd, herkomst en kwartaal

Tabel 6. Personen van 15 tot 65 jaar naar arbeidspositie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, geslacht, herkomst, generatie en kwartaal

Tabel 7. Personen van 15 tot 65 jaar naar arbeidspositie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, geslacht, herkomst, opleidingsniveau en kwartaal

Tabel 8. Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar naar positie in de werkkring, herkomst en geslacht

Tabel 9. Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar naar positie in de werkkring, herkomst en leeftijd

Tabel 10. Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar naar positie in de werkkring, herkomst en opleidingsniveau

Tabel 11 Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar naar positie in de werkkring, herkomst en generatie