Boomkwekerijgewassen en vaste planten 2006

Dit onderzoek is gehouden door middel van een schriftelijke enquête onder ca. 3000 telers van boomkwekerijgewassen en vaste planten.

De gegevens hebben betrekking op verslagjaar 2006

Tabellen:

In alle tabellen worden de resultaten gepresenteerd volgens drie indelingen: productieregio, soort teler en grootteklasse teler.

De tabellen volgen de vragenlijst:

Voor verdere toelichting, zie de tabellen.

0. Aandeel in de totale economische omvang boomkwekerijgewassen en vaste planten

1. Contractteelt

2. Organische mesttoediening

A toegediende hoeveelheid organische mest, aanvulgronden of bodemverbeteraars

B teeltoppervlak waarop organische mest, aanvulgronden of bodemverbeteraars toegediend is

3. Afzet naar soort afnemer

A aandeel t.o.v. totaal per soort afnemer (totaal per soort afnemer = 100%)

B aandeel t.o.v. totaal per productieregio/soort teler/grootteklasse teler (totaal per indelingsvariabele = 100%)

C directe afzet via internet

4. Afzet naar regio

A aandeel t.o.v. totaal per afzetregio (totaal per afzetregio = 100%)

B aandeel t.o.v. totaal per productieregio/soort teler/grootteklasse teler (totaal per indelingsvariabele = 100%)

5. Teeltactiviteiten in het buitenland

6. Specialisatierichtingen

A handel of teelt

B samenstelling assortiment

C richten op professionele markt

D richten op institutionele markt

E richten op consumentenmarkt

F richten op alle drie de markten

7. Toekomstplannen

A voortbestaan de komende 5 jaar

B plannen de komende 5 jaar

C redenen om te stoppen