Boomkwekerijgewassen en vaste planten 2006

3-3-2009 09:30

Dit onderzoek is gehouden door middel van een schriftelijke enquête onder ca. 3000 telers van boomkwekerijgewassen en vaste planten.

De gegevens hebben betrekking op verslagjaar 2006

Tabellen:

In alle tabellen worden de resultaten gepresenteerd volgens drie indelingen: productieregio, soort teler en grootteklasse teler.

De tabellen volgen de vragenlijst:

Voor verdere toelichting, zie de tabellen.

0. Aandeel in de totale economische omvang boomkwekerijgewassen en vaste planten

1. Contractteelt

2. Organische mesttoediening

A toegediende hoeveelheid organische mest, aanvulgronden of bodemverbeteraars

B teeltoppervlak waarop organische mest, aanvulgronden of bodemverbeteraars toegediend is

3. Afzet naar soort afnemer

A aandeel t.o.v. totaal per soort afnemer (totaal per soort afnemer = 100%)

B aandeel t.o.v. totaal per productieregio/soort teler/grootteklasse teler (totaal per indelingsvariabele = 100%)

C directe afzet via internet

4. Afzet naar regio

A aandeel t.o.v. totaal per afzetregio (totaal per afzetregio = 100%)

B aandeel t.o.v. totaal per productieregio/soort teler/grootteklasse teler (totaal per indelingsvariabele = 100%)

5. Teeltactiviteiten in het buitenland

6. Specialisatierichtingen

A handel of teelt

B samenstelling assortiment

C richten op professionele markt

D richten op institutionele markt

E richten op consumentenmarkt

F richten op alle drie de markten

7. Toekomstplannen

A voortbestaan de komende 5 jaar

B plannen de komende 5 jaar

C redenen om te stoppen