Aantal bijstandsuitkeringen Oostelijke Mijnstreek flink omhoog

Uit het Armoedesignalement 2011 blijkt dat bijna twee derde van huishoudens met een bijstandsuitkering in 2010 een inkomen had beneden de lage-inkomensgrens. Het aantal bijstandsuitkeringen en bijbehorende kans op armoede verschilt echter per gemeente en nog sterker per buurt.

Bijstandsuitkeringen vooral in stedelijke gemeenten
Van alle Nederlandse gemeenten heeft Rotterdam, met 114 op de duizend huishoudens, de meeste bijstandsuitkeringen. De top vijf van gemeenten met de meeste bijstandsuitkeringen per duizend huishoudens bestaat verder uit Heerlen, Amsterdam, ‘s-Gravenhage en Kerkrade. In totaal telt Nederland 44 gemeenten met meer dan 50 bijstandsuitkeringen op duizend huishoudens. De 44 gemeenten met veel bijstand hebben allen, behalve de gemeente Menterwolde in Groningen, een stedelijk karakter. Bijstand komt dan ook vooral voor in verstedelijkte gebieden.

De minste bijstand komt voor in (kleinere) gemeenten in het Groene Hart, het zuiden van de provincie Noord-Brabant en onder de Kop van Noord-Holland. In totaal zijn er 110 gemeenten met minder dan 16 bijstandsuitkeringen per duizend huishoudens. De helft van deze gemeenten bevindt zich in de provincies Noord- en Zuid-Holland. De groep gemeenten met relatief weinig bijstand is vooral weinig stedelijk, met uitzondering van de gemeente Barendrecht.

1. Aandeel bijstandsuitkeringen op duizend huishoudens per gemeente, 2010

Aandeel bijstandsuitkeringen op duizend huishoudens per gemeente, 2010

Op buurtniveau zijn de bijstandsverschillen nog groter. In buurten zoals de Schilderswijk in ’s-Gravenhage en de Afrikaanderwijk in Rotterdam heeft ruim een kwart van de huishoudens een bijstandsuitkering. Voor de grote steden Amsterdam en Rotterdam geldt dat meer dan de helft van alle buurten een bijstandsuitkeringniveau heeft van boven de 50 op duizend huishoudens.

In Oostelijke Mijnstreek is veel bijstand geconcentreerd naar buurt
Binnen de provincie Limburg valt Oostelijke Mijnstreek, de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Landgraaf, op met veel buurten met meer dan 50 bijstandsuitkeringen op duizend huishoudens. De gemeenten Heerlen en Kerkrade bevinden zich zelfs in de landelijke top vijf.

2. Aandeel bijstandsuitkeringen op duizend huishoudens per buurt in Zuid-Limburg, 2010
Aandeel bijstandsuitkeringen op duizend huishoudens per buurt in Zuid-Limburg, 2010

Van de 147 buurten in Oostelijke Mijnstreek heeft de helft (74 buurten) meer dan 50 bijstandsuitkeringen op duizend huishoudens. Het aantal inwoners in deze buurten met veel bijstand bedraagt ruim 135 duizend.

Meer bijstand in Oostelijke Mijnstreek sinds 2003
Hoewel landelijk het aandeel bijstandsuitkeringen sinds 2003 van 50 naar 44 uitkeringen per duizend huishoudens is gedaald, zien alle vier gemeenten van Oostelijke Mijnstreek juist het aantal bijstandsuitkeringen toenemen. Deze toename betreft zowel het absolute aantal als het aandeel bijstandsuitkeringen. In heel Nederland nam sinds 2003 het aantal bijstandsuitkeringen met bijna 35 duizend af, terwijl het aantal in Oostelijke Mijnstreek met meer dan 400 toenam.

3. Aantal bijstandsuitkeringen in de Oostelijke Mijnstreek, 2003 en 2010
Aantal bijstandsuitkeringen in de Oostelijke Mijnstreek, 2003 en 2010

Voor alle vier gemeenten in Oostelijke Mijnstreek zijn sinds 2003 de aantallen bijstandsuitkeringen gestegen. Tevens is voor meer dan de helft van alle buurten in Oostelijke Mijnstreek (exclusief de gemeente Landgraaf) sinds 2003 het aandeel bijstandsuitkeringen toegenomen. De buurten Haansberg in Brunssum en Hoppersgraaf in Heerlen laten de grootste toename van bijstand zien. Hier nam het aantal bijstandsuitkeringen met meer dan 50 per duizend huishoudens toe.

Bert Raets

Literatuur

  • SCP / CBS, 2011, Armoedesignalement 2011, Sociaal en Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen.

Bron: StatLine,  Kerncijfers wijken en buurten, 2004-2011