Sterke groei Nederlandse economie in het eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2011 gegroeid met 2,8 procent vergeleken met een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in drie jaar. Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de economie met 0,9 procent. Hiermee is de economie zeven kwartalen op rij gestegen en is ongeveer tachtig procent van de historische krimp van 2009 ongedaan gemaakt.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Export van Nederlandse goederen blijft hoog

In het eerste kwartaal van 2011 was de uitvoer van goederen en diensten 7,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is een flinke daling van de groei in vergelijking met de voorgaande kwartalen. Deze daling komt met name doordat de wederuitvoer minder snel steeg en door een matige groei in de internationale dienstenhandel. De groei van de goederenuitvoer uit Nederlandse productie blijft nog wel hoog. De invoer van goederen en diensten steeg met 7,2 procent.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

Investeringen trekken sterk aan

De bruto-investeringen zijn in het eerste kwartaal van 2011 met 10,1 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De investeringen stegen over de hele linie. De investeringen in de bouw laten na de slechte jaren 2009 en 2010 weer een stijging zien. Deze  toename komt voor een groot deel door de relatief zachte winter.

Consument houdt hand op de knip

De consumptie door huishoudens is in het eerste kwartaal van 2011 met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Door de zachte winter werd er door huishoudens in het eerste kwartaal minder aardgas verbruikt. Hierdoor is de consumptie door huishoudens minder hard gegroeid. Consumenten gaven wel 2,1 procent meer uit aan duurzame consumptiegoederen. Net als in de vier voorgaande kwartalen werden er veel meer nieuwe auto’s gekocht.

Industrie blijft groeien

Door het zachte weer was de bijdrage van energiebedrijven en de delfstoffenwinning aan de bbp-groei negatief. De bouw profiteerde juist van de zachte winter. De productie van de bouw is in het eerste kwartaal van 2011 met 10,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2010 kromp de bouw nog met 7,2 procent. De grootste bijdrage aan de groei in het eerste kwartaal kwam van de industrie. De industrie bleef in het eerste kwartaal van dit jaar met 7,7 procent stevig doorgroeien. Ook de handel en het transport kenden een forse toename. Binnen de dienstverlening noteerde de uitzendbranche een stevige groei van 8,9 procent.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2011-I

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2011-I