Herstel goederenproductie zwakt af

In het derde kwartaal van 2010 lag de productie van goederen 2,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei volgt op een kwartaal waarin de productie al met 4,9 procent was toegenomen. Alleen de bouw kende in het derde kwartaal wederom een (forse) krimp.

Forse achteruitgang bouw

De productie van de bouw is in het derde kwartaal van 2010 met 8,2 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2010 bedroeg de overeenkomstige krimp nog 9,3 procent. Nieuwe investeringen in bouwprojecten blijven over de hele linie achter.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Industrie blijft groeien

De industriële productie groeide in het derde kwartaal van 2010 met 7,8 procent, nadat in het tweede kwartaal al een groei van 8,9 procent werd gerealiseerd. De groei was het sterkst in de transportmiddelenindustrie en de elektrotechnische industrie. De landbouwproductie kromp licht. In de voorafgaande kwartalen vlakte de groei hiervan al af.
De productie van energiebedrijven en de delfstoffenwinning stegen in het derde kwartaal fors minder dan in het tweede kwartaal. Toen groeide de productie van deze goederen nog zeer sterk door de relatief lage temperaturen in vergelijking met een jaar eerder. Ook steeg de export van aardgas in het tweede kwartaal sterk, terwijl deze in het derde kwartaal afnam.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Industrie stimuleert economische groei

De iets afgezwakte opleving van de industrie blijft een positief effect hebben op de economische groei. Dit effect was nog sterker dan de negatieve bijdrage van de bouwsector. De overige goederenproducerende bedrijfstakken leverden geen noemenswaardige bijdrage aan de economische groei.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.