Aantal scholen in de omgeving

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010