Effecten van veroudering op het gebruik van geneeskundige voorzieningen

In dit artikel is de invloed van de veroudering van de Nederlandse bevolking  op het gebruik van enkele gezondheidszorgvoorzieningen in de periode 1981-2004 geanalyseerd.