Doodsoorzaken op hoge leeftijd

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003