Huishoudensprognose 2002-2050: ontwikkelingen naar type en grootte

13-6-2003 10:00

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003