Huishoudensprognose 2002-2050: ontwikkelingen naar type en grootte

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003