Zoekresultaten

252 resultaten voor waterleidingbedrijven
252 resultaten voor waterleidingbedrijven

Pagina 1 van 11

Overig

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Gebruik leidingwater, verbruik, grondwater, oppervlaktewater, bedrijven. Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Cijfers

Heffingen op water

Verzamelterm voor leidingwaterbelasting, grondwaterbelasting en precario. Precario komt bij een deel van de waterleidingbedrijven voor, grondwaterbelasting alleen voor zover grondwater grondstof is...

Overig

Drinkwater huishoudelijk verbruik; tarieven waterleidingbedrijven 1997-2013

Tarieven waterleidingbedrijven volgens VEWIN. Hoogste, laagste en gemiddelde tarief.

Cijfers

Verkopen energie- en waterleidingbedrijven

Energie - en waterleidingbedrijven. Alle verkopen, verkopen en gros en en detail (verkoopwaarde producten, hoeveelheden energiedragers en water)

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2003-2012

Omzetontwikkeling in de energie- en waterleidingbedrijven (SBI 2008) Naar bedrijfsactiviteit, basisjaar 2005=100

Cijfers

Waterwinning en -verbruik bij openbare waterleidingbedrijven

Winning en verbruik van grondwater, duinwater, infiltratiewater en oppervlaktewater (voor drinkwater of halffiltraat) naar provincie.

Cijfers

Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

Exploitatierekening van energie - en waterleidingbedrijven, inclusief uitsplitsingen van verkopen en aantallen aansluitingen naar

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; omzet, SBI'93, 2003 - 2008

Omzetontwikkeling in de energie - en waterleidingbedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93).

Cijfers

Waterrekeningen Nederland

een overzicht van de fysieke aanbod- en gebruiktabellen voor water en de waterbalans in Nederland voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Publicaties

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

Hoe gebruiken we ons water?

De economie kan niet zonder water. Denk aan irrigatie door de landbouw, koeling in de industrie en de productie van goederen zoals soep en bier. Ook huishoudens hebben water nodig, voor een glas...

Overig

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.

Cijfers

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100

Cijfers

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Cijfers

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Luchtverontreiniging, Nederlandse emissies berekend volgens de NEC - richtlijn van de Europese Unie. Naar broncategorie.

Cijfers

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Productiviteit: kapitaal, arbeid, multifactorproductiviteit Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Cijfers

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie

Cijfers

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers