Zoekresultaten

366 resultaten voor praktijkonderwijs
366 resultaten voor praktijkonderwijs

Pagina 1 van 15

Speciaal voortgezet onderwijs (svo)

Onderwijssoort die in de periode augustus 1998 tot augustus 2002 de voortzetting vormde van het voormalig voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (vso-lom) en moeilijk...

Overig

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2018-2019

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2018/’19 en 2019/’20, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2014/’15 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20

Tabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2019/'20.

Cijfers

Praktijkonderwijs

Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het vmbo.

Overig

Svo

Overig

Dashboard schoolverlaters vso en pro

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2017-2018

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2017/’18 en 2018/’19, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Door overheid bekostigde onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten Onderwijssoort, grootte, levensbeschouwelijke grondslag van de instelling

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.

Cijfers

Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die waarschijnlijk geen diploma kunnen halen.

Artikelen

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Leerlingen, deelnemers en studenten Onderwijssoort, vanaf 1900

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2018/'19.

Cijfers

Wil jij investeren in je eigen talentontwikkeling bij het CBS?

Het CBS is een kennisorganisatie op het gebied van statistisch onderzoek, waar veel innovatieve en technologische ontwikkelingen plaatsvinden.

Artikelen

Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen

De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.

Artikelen

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, generatie, schoolregio, woonregio

Cijfers

Speciaal onderwijs (so)

Tot 1998 basisonderwijs voor kinderen die een speciale benadering nodig hadden wegens gedrags- of leerproblemen of wegens een lichamelijke handicap.

Overig

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Tot 1998 voortgezet onderwijs voor kinderen die een speciale benadering nodig hadden wegens gedrags- of leerproblemen of wegens een lichamelijke handicap.

Overig

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2016-2017

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2016/’17 en 2017/’18, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules van de vo-indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2018

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Cijfers

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 17/’18

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2017/'18.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2015-2016

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2015/’16 en 2016/’17, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2014-2015

Arbeidsmarktkenmerken van vso en pro-uitstromers uit schooljaren 2014/’15 en 2015/’16, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers