Evaluatie indicator mariene exoten

© ANP
Voor de vertekening in de huidige KRM-indicator voor mariene exoten als gevolg van publicatievertraging kan op verschillende manieren gecorrigeerd worden.
Voor descriptor D2 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie wordt voorgeschreven dat deze gebaseerd moet zijn op gepubliceerde eerste vondsten van exoten. Doordat publicaties doorgaans enkele jaren na de vondst verschijnen, wordt het aantal nieuwe exoten onderschat, met name in de meest recente rapportageperiode. Een betrouwbaarder graadmeter wordt verkregen door ofwel (1) de aantallen gepubliceerde exoten per periode te corrigeren voor de geschatte publicatievertraging in de tijdreeks, of (2) de indicator alleen te baseren op exoten die binnen een of twee jaar na afloop van een rapportageperiode zijn gepubliceerd. Het onderzoek werd bekostigd door het InformatieHuis Marien (IHM).