Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021

grafiek
Vooronderzoek naar de bruikbaarheid van de BRP om verhuisbewegingen onder uithuisgeplaaste jongeren in het eerste halfjaar van 2021 in beeld te brengen.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) wil graag kwantitatief inzicht in terugplaatsingen van kinderen in het eigen gezin na beëindiging van een uithuisplaatsing. Om extra lastendruk bij Gecertificeerde Instellingen te voorkomen, wil het ministerie graag eerst verkennen of het mogelijk is om dit inzicht te verkijgen op basis van databronnen die bij CBS beschikbaar zijn. Het ministerie van JenV heeft het CBS dan ook gevraagd een vooronderzoek uit te voeren naar verhuisbewegingen die zichtbaar zijn in de Basisregistratie Personen (BRP) rondom de start en het einde van een uithuisplaatsing.