Omzetontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland, 2015-2020

grafiek
Omzetontwikkeling van het goederenvervoer per spoor in Nederland voor de periode 2015-2020.

Het CBS heeft de omzetontwikkeling van het goederenvervoer per spoor in kaart gebracht voor de periode 2015 tot en met 2020.

Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.