Toegang tot het volgen van opleidingen, 2016

Onderzoek naar toegang en belemmeringen die 25- tot 65-jarigen ondervinden bij het volgen van opleidingen, 2016
Deze tabellen zijn gemaakt voor onderzoek naar toegang en belemmeringen die personen ondervinden bij het volgen van opleidingen en is bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De tabellen zijn gebaseerd op vragen die zijn opgenomen in de Adult Education Survey 2016 (AES). Dit is een vijfjaarlijks vragenlijst onderzoek onder 25- tot 65-jarigen in Nederland.