Areaal cultuurgrond naar gebruikstitels, 2012 - 2017

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen.
Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, diverse pacht- overige exploitatievormen in de periode 2012-2017.