Sterfgevallen naar gemeente van overlijden

De tabellen bevatten cijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar gemeente van overlijden of gemeente waar de akte van overlijden is opgemaakt. De periode is 2013-2016.
De tabellen bevatten cijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar gemeente van overlijden of gemeente waar de akte van overlijden is opgemaakt. Het gaat hierbij om inwoners, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De gegevens zijn opgesplitst naar gemeente van overlijden. Ook de gemeente "Buitenland" wordt getoond. Hierbij gaat het om personen die overleden zijn buiten Nederland. De cijfers worden weergegeven over de periode 2013-2016.