Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2013/’14

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-uitstromers uit schooljaar 2013/’14.

Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2014 en oktober 2015 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding. Voor de werkende uitstromers is weergegeven in welke bedrijfstak zij op peilmoment 2015 werkzaam zijn.

Er zijn vier tabellen over mbo-uitstromers uit schooljaar 2013/’14 opgeleverd:

  1. Arbeidskenmerken naar instelling
  2. Arbeidskenmerken naar arbeidsmarktregio
  3. Bedrijfstak naar instelling
  4. Bedrijfstak naar arbeidsmarktregio

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar degenen met alleen werk, alleen uitkering, met zowel werk als een uitkering en zonder werk en zonder uitkering. Voor de werkenden is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven. Van de werknemers is het bruto uurloon getoond.