Internationale handel in diensten per regio

In deze maatwerktabellen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorlopige cijfers samengesteld over de internationale handel in diensten op het niveau van de Nederlandse provincies en Corop-gebieden.
In deze maatwerktabellen staat informatie over het aandeel internationale handelaren in diensten die actief zijn in de Nederlandse regio’s. De bijbehorende waarde van de dienstenhandel (in euro's) is gegeven per regio, en waar mogelijk is dit in een derde tabel nog uitgesplitst naar SBI-groep. De cijfers hebben betrekking op verslagjaar 2014 en hebben een voorlopig karakter: volgend jaar wordt de berekening nogmaals herzien. De maatwerktabellen zijn geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.