Onderwijsniveau naar leeftijd en Coropgebieden, 2016

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek naar geslacht van 18 tot 70 jaar en ouder en Coropgebied.
De gegevens zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking en zijn onderverdeeld naar geslacht van 18 tot 70 jaar en ouder en Coropgebied.