Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2014

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen er in 2014 in de gemeente woonden en of deze minimahuishoudens gebruik maakten van ondersteunende regelingen vanuit de gemeente.

Opdrachtgever: gemeente Tilburg

Bij de Armoedemonitor van de gemeente Tilburg is ook een datavisualisatie opgesteld in de vorm van een interactief dashboard. Deze visualisatie laat het aantal minimahuishoudens zien die (geen) gebruik maakt van ondersteunde gemeentelijke regelingen, uitgesplitst naar wijkniveau en achtergrondkenmerken.

Downloads

Relevante links