Bedrijven met melkkoeien en fokstieren

Overzicht van het aantal bedrijven met 1 of meerdere melkkoeien en het aantal bedrijven met 1 of meerdere fokstieren in de jaren 1980-2012. Verder is ook uitgerekend welk aandeel van de bedrijven met melkkoeien minstens 1 fokstier heeft.