Warmte/koudeopslag naar sector in aandeel vermeden verbruik van fossiele primaire energie (update tabel 6.2.3 Duurzame Energie in Nederland 2008)