Trends in (echt)scheidingen

Bijlage

De samenhang tussen het huwelijkscohort en de kans op echtscheiding, rekening houdend met achtergrondkenmerken, is geanalyseerd met een logistische regressieanalyse. De afhankelijke variabele is het niet (0) of wel (1) gescheiden zijn na tien jaar huwelijk. De onafhankelijke variabelen in model 1 zijn, naast het huwelijkscohort, de huwelijksduur en het geslacht van de partners. In model 2 is aanvullend gecontroleerd voor de leeftijd bij aanvang van het huwelijk en het rangnummer van het huwelijk.

Tabel B1. Kans dat huwelijk binnen tien jaar eindigt in een echtscheiding (0 = nee; 1 = ja), beta-coëfficiënten.
Model 1Model 2
Constante-7,685*-7,815*
Duur huwelijk in jaren0,699*0,702*
Duur huwelijk in jaren,
gekwadrateerd
-0,054*-0,536*
Jaar van huwelijkssluiting1950ref.ref.
Jaar van huwelijkssluiting19600,165*0,147*
Jaar van huwelijkssluiting19700,97*0,899*
Jaar van huwelijkssluiting19801,602*1,511*
Jaar van huwelijkssluiting19901,907*1,861*
Jaar van huwelijkssluiting20001,829*1,818*
Jaar van huwelijkssluiting20101,719*1,761*
Geslacht partnersMan en vrouwref.ref.
Geslacht partnersTwee mannen-0,2470,218*
Geslacht partnersTwee vrouwen0,675*0,74*
Leeftijd bij aanvang huwelijk18-19 jaar0,684*
Leeftijd bij aanvang huwelijk20-22 jaar0,254*
Leeftijd bij aanvang huwelijk23-25 jaarref.
Leeftijd bij aanvang huwelijk26-29 jaar-0,028*
Leeftijd bij aanvang huwelijk30-34 jaar-0,059*
Leeftijd bij aanvang huwelijk35-39 jaar-0,099*
Leeftijd bij aanvang huwelijk40-44 jaar-0,223*
Leeftijd bij aanvang huwelijk45-49 jaar-0,506*
Leeftijd bij aanvang huwelijk50-54 jaar-0,697*
Leeftijd bij aanvang huwelijk55-59 jaar-0,862*
Leeftijd bij aanvang huwelijk60-64 jaar-1,051*
Leeftijd bij aanvang huwelijk65-69 jaar-1,14*
Leeftijd bij aanvang huwelijk70 jaar of ouder-1,303*
Rangnummer verbintenisEerste verbintenisref.ref.
Rangnummer verbintenisTweede of hoger
verbintenis na
scheiding
0,934*
Rangnummer verbintenisTweede of hoger
verbintenis na
verweduwing
0,504*
Rangnummer verbintenisHuwelijk na
partnerschap
0,096
Observaties12.202.27612.202.276
Nagelkerke Pseudo R20,040,06
*=p < 0,01