Transitieplan herontwerp Enquête Beroepsbevolking

In dit rapport wordt een methodiek voorgesteld om breuken ten gevolge van de overgang naar een nieuw design voor de Enquête Beroepsbevolking te schatten via een parallel run in combinatie met een tijdreeks model.

Maandcijfers over de Nederlandse beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking. Officiële cijfers worden geproduceerd met een multivariaat structureel tijdreeksmodel. Op basis van een Eurostat-verordening, bereidt het CBS een herontwerp voor dat gepland is voor 2021. In een ideaal herontwerp worden breuken ten gevolge van veranderingen in het survey proces gekwantificeerd om te voorkomen dat echte periode-op-periode ontwikkelingen worden vertekend ten gevolge van veranderingen in meet- en selectiefouten.

Een manier om breuken te kwantificeren is het uitvoeren van een parallelle run, Waarbij gedurende een bepaalde periode gegevens worden verzameld onder de oude en nieuwe onderzoeksopzet. Vanwege beperkt budget en beperkte veldcapaciteit is een grote parallelle run niet mogelijk voor de komende transitie. Als alternatief kan de informatie die wordt verkregen met een relatief kleine parallelle run wordt gecombineerd met een tijdreeksmodel, waarbij breuken worden geschat met een level-interventie. In deze paper worden simulaties onder verschillende overgangsscenario's uitgevoerd om inzicht te krijgen met welke precisie breuken en de trend onder het oude en nieuwe niveau tijdens de overgang kan worden geschat.