Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2018

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen uit de jaarlijkse revisie 2016, 2017 Definitief en 2018 Voorlopig.
Deze cijfers zijn samengesteld volgens de nieuwste voorschriften (ESA 2010)